За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Макулна дегенерация

НЗОК клинични пътеки

 

 

 

Според съвременните автори придобитата макулна дегенерация се дели на две форми:

 

- Суха форма (централна географска атрофия) – тази форма се причинява от атрофия на пигментните (фоторецепторни) клетки в областа на макулата.

 

 

 

- Мокра форма (неоваскуларна) - получава се абнормно разрастване на съдовете, известни като хориокапиляри. Получват се изливи на кръв и протеини, както и микроцикатрикси под макулата. Това води до необратима увреда на фоторецепторните клетки, а оттам - до бързо намаляване на централното зрение.

 

 

 

 

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Кремена Тодорова

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
ГПСМП ДЛЛОЗ „Светлина” ООД, СБАЛОБ „Зора”
Медийни
партньори