За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Макулна дегенерация

НЗОК клинични пътеки

 

 

Различните форми на макулната дегенерация се лекуват по различен начин. Дефинитивно излекуване не е възможно, затова терапията е насочена към забавяне на патологичните процеси.

 

Лечението на вродените, наследствените и сухата възрастова придобита форма на макулна дегенерация към настоящия момент не е достатъчно ефективно. Използват се  препарати с антиоксидантна активност, витамини, ангиопротектори и др.

 

При влажната форма на възрастово свързаната макулна дегенерация могат да бъдат приложени:

  • фотодинамична терапия (венозно се инжектира сенсибилизиращ ендотелните клетки препарат и впоследствие се извършва облъчване с лазер);
  • лазерна фотокоагулация - чрез лазер се извършва коагулация на новообразуваните съдове;
  • радиотерапия – терапия с рентгенови лъчи;
  • кортикостероиди и инхибитори на съдовия ендотелен растежен фактор.

 

 

 

Единствената известна до момента ефикасна профилактика на макулната дегенерация е отстраняването на рисковите фактори, водещи до появата й.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Кремена Тодорова

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
ГПСМП ДЛЛОЗ „Светлина” ООД, СБАЛОБ „Зора”
Медийни
партньори