За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Глаукома

НЗОК клинични пътеки

 

 

 

Периодичното или трайно повишение на вътреочното налягане е много чест, но не постоянен и водещ симптом при глаукома.

 

Първичната откритоъгълна глаукома се развива при видимо непроменен преден очен сегмент – окото е спокойно, при изследване се вижда, че предната камера е нормално дълбока, преднокамерният ъгъл (иридокорнеалният ъгъл) е нормален и винаги открит. Покачването на вътреочното налягане става бавно и постепенно, затова то не се съпровожда от субективни симптоми като болки в очите, главоболие, сълзене и др. В началото стойностите му не превишават 30-35 mmHg., като едва в терминалния и претерминалния стадий стойностите достигат до 40-50 mmHg., при което се появява тъпо неопределено главоболие в съответното слепоочие. Така, с течение на месеци и години, първичната откритоъгълна глаукома протича без алармиращи симптоми и коварно и незабелязано уврежда папилата на зрителния нерв. Влошава се храненето му, като се развива прогресираща атрофия с вдлъбване.

 

Съответно на атрофиралите снопчета нервни влакна се развиват дефекти в зрителното поле (скотоми или стеснявания на зрителното поле). В началото те са около централната зона на зрителното поле, а когато обхванат и централната част се снижава и зрителната острота (образите са размазани).

Най-късно отпада периферното зрение.

 

 

увреда на оптичния нерв при глаукома

 

 

Първичната закритоъгълна глаукома е по-рядко срещана форма от откритоъгълната. Засяга последователно и двете очи. Протичането й бива остро, подостро и хронично.

 

- При подострото протичане оплакванията се изразяват в периодично намаление на зрението (замъгляване или премрежване), тежест или болка в окото, слепоочието и челото. Възможно е пациента да вижда „цветни кръгове” около светлинен източник. Тези оплаквания могат да продължат от няколко минути до няколко часа и след това да изчезнат напълно. В междупристъпните интервали пациентът е напълно здрав и не се установява повишено вътреочно налягане. Ако по-тежък пристъп не се овладее през първото денонощие, могат да се получат сраствания на ириса с околните тъкани, при което повишеното налягане остава трайно високо.

 

- При хронично протичащата закритоъгълна глаукома налягането е значително и трайно повишено, с чести пристъпи на замъглено зрение, придружени от упорито главоболие.

 

- При острото протичане заболяването се представя с т.нар. остър глаукомен пристъп. Често той може да бъде първа изява на болестта и да завари пациента неподготвен. Пристъпът може да настъпи без никакви външни причини или да се провокира от психични вълнения и отрицателни емоции, или при поставяне на капки за разширение на зениците. Изразява се с рязка непоносима болка в окото и съответната половина на главата, съчетана с гадене и повръщане. Окото е силно зачервено поради застой в съдовете на конюнктивата.

 

 

Вторичната глаукома протича със симптоми, подобни на първичната, но се добавят и симптоми на заболяването, което е довело до нея.

 

Първите прояви на Вродената глаукома са зачервяване на конюктивата без секреция, светлобоязън на кърмачето, сълзотечение, спазъм на клепачите и др.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Андрей Маринов

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
СБАЛОБ „ЗОРА”, Бул. „Мария Луиза” N191
Медийни
партньори