За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Глаукома

НЗОК клинични пътеки

 

 

Рисковите фактори за възникване на глаукомата са многобройни. Най-важният от тях е повишеното вътреочно налягане. Нормално вътреочното налягане се движи между 10 и 21 mmHg. Рискът от възникване на глаукома се повишава пропорционално с повишаването на стойностите на вътреочното налягане над нормата. Широката денонощна амплитуда на вътреочното налягане също допринася за развитие на заболяването.

 

Фактът, че хора с нормални стойности на вътреочното налягане могат да развият глукома, показва, че то (вътреочното налягане) не е единственият рисков фактор. Такива фактори са също:

 

  • Увреждане на очния кръвоток, водещо до влошаване изхранването на зрителния нерв;
  • Ниско диастолно кръвно налягане;
  • Съдови фактори, свързани с хипертоничната болест, периферни съдови заболявания, диабет и др.;
  • Възраст над 45 години;
  • Раса – негроидната раса е засегната 4 до 6 пъти повече от първичната откритоъгълна глаукома, представителите на монголоидната раса боледуват двукратно по-често от първична закритоъгълна глаукома, докато коренното население на Австралия и Нова Зеландия на боледува от глаукома.
  • Генетични фактори – наличие на болни от глаукома в семейството;
  • Наличие на късогледство;
  • Ендокринни заболявания – хипо- и хипертиреоидизъм;
  • Неврологични заболявания;
  • Пол – жените са 3 пъти по-засегнати от първична закритоъгълна глаукома;

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Андрей Маринов

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
СБАЛОБ „ЗОРА”, Бул. „Мария Луиза” N191
Медийни
партньори