За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Глаукома

НЗОК клинични пътеки

 

 

Диагностицирането на глаукомата е трудна задача, тъй като повишеното вътреочно налягане предшества с месеци и години измененията в папилата и често протича безсимптомно.

 

Основните методи на изследване и диагностициране на глаукомата са:

 

  • Измерване на вътреочното налягане (тонометрия):

- Проследяване на денонощните колебания в стойностите на вътреочното налягане. Това се прави чрез сутрешно и следобедно измерване на стойностите, в течение на 5 дни;

- Провеждане на натоварваща проба с вода. Измерва се налягането 45 минути преди и след приема на 1 литър вода;

- Провеждане на разтоварваща проба със специален препарат, който се накапва в окото и отново се измерва налягането 45 минути преди и след това;

 

 

измерване на вътреочното налягане

 

  • Оглед на папилата на зрителния нерв (офталмоскопия);
  • Изследване на зрителното поле (периметрия);
  • Оглеждане на предния очен сегмент и камерния ъгъл (гониоскопия).

 

 

Откритоъгълна глаукома – в началото стойностите на вътреочното налягане не са особено завишени, поради това е трудно да се определи дали се касае за индивидуално висока норма, временно повишаване, свързано с хормонални промени по време на климакса или за начало на глаукома.

 

Закритоъгълната глаукома е по-трудна за диагностициране, защото изменение на стойностите на вътреочното налягане се наблюдава най-вече по време на пристъп. През останалото време пациентът има нормални стойности на налягането.

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Андрей Маринов

Специалност
Очни болести
Медицинско заведение
СБАЛОБ „ЗОРА”, Бул. „Мария Луиза” N191
Медийни
партньори