За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Базедова болест

НЗОК клинични пътеки

Лечението е задължително и трябва да се започне в момента на поставяне на диагнозата. Лечението включва:

  • приложение на медикаментозни средства;
  • оперативна намеса;
  • радиойодтерапия (облъчване на жлезата с радиоактивен йод).

 

Медикаментозното лечение се извършва с т.нар. тиреостатици, а именно лекарства, които блокират на даден етап синтезирането на тиреоидните хормони. Те намаляват хормоналната активност, но не влияят на автоимунния процес.

 

При Базедовата болест съществува риск от рецидив, в около 50% от случаите, затова се налага строго спазване на назначената терапия поне 1 година, след което се прави опит за постепенно спиране на лечението. Ако все пак настъпи рецидив (повторно появяване) на заболяването или с тази медикаментозна терапия не може да се постигне излекуване, се пристъпва към хирургично лечение.

Като допълнително лечение на основните симптоми, в зависимост от оплакванията, могат да се включат също така и:

  • медикаменти за високо кръвно налягане;
  • медикаменти, понижаващи сърдечната честота и др.

 

Хирургичното лечение включва пълно или частично изрязване на жлезата. След това хормоналният дисбаланс се регулира с прием на щитовидни хормони във вид на таблетки. Оперативна намеса може да се проведе само ако функцията на жлезата към момента на операцията е добре контролирана, което се постига чрез предварителна подготовка с медикаменти (тиреостатици).

 

Радиойод-терапията се използва само при определени случаи, като съществуват редица противопоказания за нея - бременност, кърмене и др.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Ваня Деспотова

Специалност
Ендокринология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори