За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Тироидит на Хашимото

НЗОК клинични пътеки

Лечението на това заболяване е различно, в зависимост от функционалното състоянието на жлезата към момента (стадия на заболяването). Тъй като са характерни спонтанни преходи от едно към друго функционално състояние на жлезата, периодичните изследвания на хормоните са важни за правилното лечение.

 

  • Дълго време функцията на жлезата е нормална и е необходмо само периодично проследяване на хормоналните нива.

 

  • В началните етапи е възможно да са налице данни за повишена функция на жлезата, потвърдени и чрез лабораторно изследване на хормоните. В тези случаи се налага прием на тиреостатици – медикаменти, които блокират на даден етап синтезирането на тиреоидните хормони. Те намаляват хормоналната активност, но не влияят на автоимунния процес.

 

  • Лечението при намалена щитовидна функция с намалено производство на щитовидни хормони се състои в прием на синтетични щитовидни (тиреоидни) хормони във вид на таблетки. При установен траен хипотиреоидизъм, заместителното лечението със щитовидни хормони е доживот.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Галина Попова

Специалност
Ендокринология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори