За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Ендемична гуша

НЗОК клинични пътеки

Има редица причини за увеличаване размерите на щитовиданата жлеза. Най-честа причина за развитието на гуша (струма) е недостикът на йод в храната и водата в ендемични райони, но увеличени размери на жлезата може да се наблюдават и при редица автоимунни, възпалителни и злокачествени (ракови) заболявания на щитовидната жлеза. Някои вещества, съдържащи се в растителни храни, химически съединения или някои медикаменти също може да предизвикат увеличение на щитовидната жлеза. Те се означават като струмигенни фактори и може да доведат до развитие на гуша.

 

В зависимост от причината за уголемяване на щитовидната жлеза, най-общо гушата се разделя на:

 

  • Ендемична – заболяването обхваща ендемични райони, като засегната част от  населението е над 5% от детската и над 10% от възрастовата популация. Причината е обща за даден географски район (ендемична област), като най-често това е йоден дефицит, повлияващ преобладаващата част или цялото население от региона.

 

  • Спорадична – заболеваемостта от спорадична гуша обхваща под 5% от детската и под 10% от възрастовата популация в даден район. Развива се поради фактори, специфични за конкретния индивид – напр. възпалителни, автоимунни, ракови заболяваия на щитовидната жлеза и др. Спорадични (единични) случаи на гуша може да се установят както в неендемични, така и в ендемични области.

 

Ендемичната гуша се среща се в определени райони, където е налице природен йоден дефицит. Поради недостатъчен прием на йод, който е необходим за синтезата на щитовидни хормони, жлезата компенсаторно се разраства, за да използва и малкото количество йод, приет с храната и водата. Обикновено жлезата е със запазена (нормална) функция, но с напредване давността на заболяването и със задълбочаване на йодния дефицит, функционалната активност на щитовидната жлеза намалява.

 

Такива ендемични райони обикновено са планински  области с недостатъчно залежи от йод. В световен аспект се отчита около 6% болни от това заболвяне. Йод-дефицитните планински и полупланински райони в България са част от Балканската ендемична област и обхващат 1/3 от територията й. Поради въвеждането на задължителна йодна профилактика чрез допълнително йодиране на готварската сол, ендемичното разпространение на заболяването в България бе ликвидирано.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Ваня Деспотова

Специалност
Ендокринология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори