За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Синдром на Cushing

НЗОК клинични пътеки
  • женски пол - жените са засегнати четири пъти по-често от мъжете;

 

  • продължително лечение с високи дози  кортикостероиди – медикаменти, прилагани при лечение на редица автоимунни, алергични и други заболявания.

 

  • развитие на злокачествено (раково) заболяване – например рак на белия дроб, рак на задстомашната жлеза и др. В някои случаи тези тумори може да произвеждат АКТХ, който предизвиква повишено отделяне на кортизол от надбъбречните жлези.

 

  • лица с други заболявания на ендокринните жлези – често те се съчетават.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Галина Попова

Специалност
Ендокринология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори