За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Синдром на Cushing

НЗОК клинични пътеки

Повишената функция на надбъбречните жлези се дължи основно на две групи причини:

  • Причини от страна на надбъбречните жлези;
  • Причини от страна на хипофизата и произвеждания от нея адрено-кортикотропен хормон (АКТХ или ACTH ).

 

В литературата понятието „Синдром на Кушинг“ се отнася за повишена функция на надбъбречните жлези, поради причини, независещи от хипофизата и АКТХ. Състоянието, чиято първопричина е хипофизата и отделения от нея в по-голямо количество АКТХ, се означава като „Болест на Кушинг“. Разликата между синдрома и болестта на Кушинг е само в основната причина, довела до нарушението във функцията на надбъбречните жлези.

 

Ø  Причини за “Болест на Кушинг“. Най-честата причина е доброкачествен тумор на хипофизата, който произвежда повишено количество АКТХ. Тъй като този хормон е стимулиращ надбъбречните жлези фактор, повишената му секреция води до уголемяване на набъбречните жлези и до повишено отделяне на глюкокортикоиди (кортизол). По-рядка причина за това състояние може да бъдат и други тумори (извън хипофизата), произвеждащи АКТХ – например тумор на белия дроб, тумор на задстомашната жлеза и др.

 

Ø  Причини за „Синдром на Кушинг“. Това състояние може да се дължи на тумор, произхождащ от самите надбъбречни жлези или на двустраннно увеличение на техните размери, което е причина за повишено отделяне на глюкокортикоиди (кортизол). Най-честата причина за синдрома на Кушинг обаче е продължителната употреба на кортикостероиди (синтетични производни на кортизола), прилагани за лечение на редица заболявания.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Галина Попова

Специалност
Ендокринология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори