За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Синдром на Cushing

НЗОК клинични пътеки

Диагнозата се поставят въз основа на симптомите на пациента и изследване нивата на кортизол в кръвта и урината.

Характерно за заболяването са повишените нива на кортизол в кръвта и урината и загуба на нормалните денонощни колебания в неговите нива (нормално сутрешните стойности на кортизола са по-високи).

 

За разграничаване на синдром на Кушинг от болест на Кушинг се изследват  нивата и на АКТХ:

  • Увеличен кортизол и намален АКТХ е характерно за синдрома на Кушинг (например тумор или уголемяване на надбъбречните жлези).

 

  • Увеличен кортизол и увеличени нива на АКТХ насочва към болест на Кушинг (например тумор на хипофизата, произвеждащ АКТХ).

 

 

Допълнително се назначават образно-диагностични изследвания (ехография, скенер и др.) за доуточняване на конкретната причина, предизвикала развитие на заболяването.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Галина Попова

Специалност
Ендокринология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори