За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Синдром на Cushing

НЗОК клинични пътеки

Лечението на синдрома на Кушинг трябва да бъде насочено по възможност към основната причина на заболяването.

 

  • В случаите, когато причината е продължителен прием на високи дози кортикостероиди, тяхната употреба трябава да се преустанови, ако състоянието на пациента и основото заболяване (във връзка с което са назначени кортикостероиди) позволяват. Спирането на медикамента трябва да е постепенно, с бавно понижаване на дозата.

 

  • В случаите когато заболяването се дължи на тумор на хипофизата, секретиращ АКТХ, метод на първи избор е оперативното отстраняване на тумора. Ако хирургичното лечение е неприложимо следващата възможност е облъчване (телегаматерапия) на тумора. При липса на ефект от посочените методи се прибягва до поетапно отстраняване на надбъбречните жлези, последвано от доживотен прием на надбъбречни хормони във вид на таблетки.   

 

  • Ако причината за синдром на Кушинг е в надбъбречните жлези първият избор, към който се преминава, е едностранното или съответно двустранно отстраняване на жлезата. Обикновено туморите на надбъбречните жлези не са чувствителни на лъчелечение и химиотерапия, поради което тези методи на лечение рядко се прилагат. Друг вариант за терапия представлява лечението с медикаменти, унищожаващи клетките на кората на надбъбречните жлези.  

 

 

По принцип заболяването е лечимо при почти всички случаи. При повечето пациенти, симптомите се повлияват за период от 2 до 12 месеца след нормализиране нивата на кортизола. Без провеждане на лечение, синдромът на Кушинг води до летален изход, главно вследствие на сърдечно-съдови и тромботични усложнения или бактериални инфекции.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Галина Попова

Специалност
Ендокринология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори