За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Диабет тип 2

НЗОК клинични пътеки

Характерните особености и симптоми при двата основни типа диабет (диабет тип 1 и тип 2) се различават съществено.

 

Диабет тип 1 се характеризира и съпътства от:

 

 • внезапна поява;
 • началото е преди 30 години (най-често в юношеството);
 • често уриниране;
 • нощно напикаване при децата;
 • силна жажда;
 • силен глад;
 • отслабване на килограми;
 • слабост, лесна уморяемост, гадене, повръщане;
 • тенденция към кетоацидоза - усложнение, настъпващо вследствие на екстремно високи стойности на глюкозата в кръвта.

 

 

Диабет тип 2 се характеризира и съпътства от:

 

 • постепенно начало с „дискретни“ оплаквания;
 • изява обикновено след 30-годишна възраст;
 • често се открива случайно, при профилактични изследвания по друг повод
 • повтарящи се инфекции и трудно зарастващи рани;
 • суха кожа;
 • сърбеж по гениталиите;
 • замъглено зрение;
 • мравучкане и намалена чувствителност на крайниците;
 • нерядко при поставяне на диагнозата вече са налице усложнения;
 • кетоацидозата е рядко усложнение (за разлика от диабет тип 1).

 

Заболяването захарен диабет се характеризира с редица усложнения, като тяхната поява е в пряка зависимост от контрола над стойностите на кръвната захар. По-голям риск за развитие на усложнения на захарния диабет съществува при високи стойности на глюкозата в кръвта, които не са добре контролирани.  Диабетните усложнения може да се разделят на остро настъпващи и късни усложнения.

 

 • Остри усложнения на захарния диабет

 

Хипогликемията е сравнително често усложнение и при двата типа диабет и се характеризира с ниски стойности на глюкозата в кръвта (под 3 mmol/l). Най-често се дължи на свръхдозиране на инсулин, недостатъчен или несъобразен с инсулиновата дозировка прием на въглехидрати, прекомерна физическа активност и др. Обикновено пациентите сами усещат признаците на хипогликемия и са наясно с мерките, които трябва да предприемат незабавно (прием на бързо усвояеми въглехидрати – плодови сокове, бучка захар, парченце шоколад). Ако стойностите на кръвната захар са много ниски се нарушава доставката на глюкоза към мозъка и човек може да изпадне в безсъзнание, а при задълбочаване на състоянието – и в кома. Тези състояния налагат незабавно болнично лечение.

Екстремно високите стойности на кръвната захар (хипергликемия) са причина за други две остри усложнения на захарния диабет – кетоацидоза (характерна за диабет тип 1) и хиперосмоларна кома (предимно при диабет тип 2). Причините за тях най-често са инфекции, прекъсване на инсулиновата терапия, недиагностициран диабет, нарушена бъбречна функция и др. Кетоацидозата и хиперосмоларната кома са животозастрашаващи състояния и изискват лечебни мерки в болнична обстановка.

 

 • Късни усложнения на захарния диабет

Високите нива на глюкозата в кръвта в дългосрочен план увреждат кръвоносните съдове и нервите, което е главната причина за нарушеното качество на живот при дългогодишните диабетици.

 

 • Диабетна ретинопатия - среща се при около 80% от диабетиците с дългогодишен недобре контролиран диабет. Дължи се на увреждане на съдовете, кръвоснабдяващи ретината на окото. Диабетната ретинопатия и катарактата (перде) са водеща причина за нарушенията в зрението при диабетно болните.

 

 • Диабетна нефропатия – дължи се на увреждане на бъбречните съдове, което може да е причина за нарушение в бъбречната функция и настъпване на бъбречна недостатъчност (виж. бъбречна недостатъчност).

 

 • Диабетна полиневропатия - засяга повече органи и системи отколкото всяко друго късно усложнение на диабета. Поради нарушеното кръвоснабдяване се уврежда структурата на голяма част от нервите. Симптомите при това усложнение най-ясно личат по отношение на долните крайници – чувство на парене и мравучкане, намалена чувствителност. Намаленият усет за болка в съчетание с хронично травмиране на стъпалото (например носене на неудобни обувки) е причина за честите разранявания на стъпалото, които трудно зарастват и може да доведат до гангрена. Появата на трудно зарастващи рани и язви по стъпалато при диабетно болни се означава с термина „диабетно стъпало“.

 

 

 • Засягане на съдовете на мозъка и сърцето - мозъчните и сърдечно-съдовите усложнения (инфаркт, инсулт) при диабетици са по-чести и започват значително по-рано спрямо частта от населението, която не страда от диабет. Рискът от тези усложнения е по-голям при съчетание на „лош“ контрол над стойностите на кръвната захар с високо кръвно налягане, тютюнопушене, висок холестерол и триглицериди.
 • артериална хипертония – тя е два пъти по-честа при диабетици и допринася за големия сърдечно-съдов риск. При диабет тип 2 хипертонията се съчетава и с останалите компоненти на метаболитния синдром, като централно затлъстяване, инсулинова резистентност, дислипидемия и др. Хипертонията при диабетици има специфични особености – солева чувствителност, изолирана систолна хипертония, изчезване на нощния спад в кръвното налягане и пулса, повишена склонност към отделяне на белтък с урината. Хипертонията и диабетът взаимно усилват действието си и водят до повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. Именно затова и кръвното налягане при диабетици трябва да бъде по-ниско от това на недиабетици. (АН<130/80 mm Hg)

Консултирайте се с нашия специалист

д-р Галина Лазарова

Специалност
Ендокринолог
Медицинско заведение
ДКЦ VII, София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 191


АКТИВНА КАМПАНИЯ


 

Тестове

Училище за пациенти

"Диабет - Заедно сме по-силни"

Медийни
партньори