За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Диабет тип 2

НЗОК клинични пътеки

Диагностицирането на диабет тип 1 най-често става на базата на характерните симптоми, което е повод за назначаване на кръвни изследвания. За разлика от него диабет тип 2 най-често се открива случайно при профилактични изследвания, поради „дискретните“ оплаквания и постепенното начало.

 

  • Изследване на кръвната захар на гладно. Най-често прилаганото изследване, като скрининг за заболяването захарен диабет и за различни преддиабетни нарушения, е изследване на кръвната захар на гладно. Нормални стойности са: 3,5-5.6 ммол/л

 

  • Изследването на кръвната захар обаче не може да бъде достатъчно информативно във всички случаи, затова се налага т.нар. обременяване с глюкоза (орален глюкозотолерантен тест - ОГТТ). Чрез  този тест ясно се отдиференцира захарният диабет от преддиабетните състояния (нарушена кръвна захар на гладно и нарушен глюкозен толеранс). Процедурата на този тест включва измерване на кръвната захар на гладно, след което пациентът приема 75 г. глюкоза, разтворена във вода. След първия час, а след това и след втория се взема отново кръв за определяне на кръвно-захарните нива. Поставянето на точна диагноза е на базата на трите резултатите, получени от трикратното изследване на глюкозата.

 

  • Изследване на урината. При стойности на кръвната захар над 9-10 ммол/л в урината се установява наличие на глюкоза. Такъв резултат при изследване на урината може да е повод за изследване и на глюкозата в кръвта и поставяне на диагноза захарен диабет. При установен захарен диабет и особено при диабет тип 1 важен тест е изследването на кетони в урината. Положителен резултат за кетони в урината се получава при развитие на кетоацидоза – често усложнение при захарен диабет тип 1 (виж симптоми и усложнения).

 

  • Изследване на гликиран хемоглобин при диабетици. Това изследване е ценен показател за ефективността на диетичния режим и лечението при диабетно болни. Колкото по-високи са били стойностите на кръвната захар за изминалите 8-10 седмици, толкова е по-висок процентът на гликиран хемоглобин. Изследването трябва да се провежда на всеки 3-4 месеца и представлява най-важният показател за дълготраен контрол на диабета.

Консултирайте се с нашия специалист

д-р Галина Лазарова

Специалност
Ендокринолог
Медицинско заведение
ДКЦ VII, София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 191


АКТИВНА КАМПАНИЯ


 

Тестове

Училище за пациенти

"Диабет - Заедно сме по-силни"

Медийни
партньори