За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Диабет тип 2

НЗОК клинични пътеки

Лечението на захарната болест е доживотно. Това изисква както активно участие на пациента, така и екип от специалисти – ендокринолози, очни специалисти, специалисти по бъбречни заболявания, невролози, съдови хирурзи и др., в зависимост от конкретните оплаквания и възникналите усложнения. Съществуват три основни подхода в лечението на захарния диабет:

 

Ø  диетолечение;

Ø  лечение с перорални медикаменти, понижаващи нивото на кръвната захар;

Ø  лечение с инсулин;

 

 

Лечение при захарен диабет тип 1

Още с поставяне на диагнозата захарен диабет тип 1, лечението задължително е с инсулин. В наше време вече се прилага човешки инсулин, получен чрез рекомбинантни технологии (човешки рекомбинантен инсулин). Съществуват няколко вида инсулини:

 • бързодействащи;
 • интермедиерни;
 • дългодействащи;
 • комбинации между по-горе изброените.

 

Различните видове инсулини са във флакони, а напоследък все по-голяма употреба намират еднократните спринцовки – инжекторни писалки. Инжектирането на инсулина е подкожно, в областта на корема или бедрата, като дозировката е по схема (определена от специалист ендокринолог), в зависимост от стойностите на кръвната захар в конкретния случай.

 

 

Лечението на захарен диабет тип 1 с инсулин, неминуемо трябва да се съпровожда с подходяща диета и хранителен режим (прием на храна през определени часови интервали). Упражняването на умерена физическа активност също е важна част от лечението.

 

Лечение на захарен диабет тип 2

В зависимост от стойностите на кръвната захар към момента на поставяне на диагнозата, подходът е различен, но най-общо се спазва следната последователност:

 

Ø  Първоначално лечението започва с подходяща диета, редуциране на телесното тегло, подходяща двигателна активност. Този подход при лечението дава резултати при малка част от пациентите, които успяват да поддържат оптимални стойности на кръвната захар.

 

Ø  При по-голяма част от пациентите с диабет тип 2 диетичният режим няма задоволителен ефект, което е повод за включване към терапията и на перорални медикаменти (таблетки, понижаващи нивата на глюкозата). В зависимост от стойностите на кръвната захар лечението включва прилагане на един или няколко медикамента от различни групи, а при нужда се включва и инсулин.

 

Ø  Прилагането на инсулин като вариант за лечение на захарен диабет тип 2 представлява следващ етап в терапията. Инсулинът се прилага по схема - самостоятелно или в съчетание с перорални антидиабетни медикаменти.

 

 

За пациенти, при които оптимизирането на начина на живот не може да доведе до корекция на кръвната захар в срок от 4 до 12 седмици, се обсъжда евентуално лечение с перорални медикаменти (лекарства под таблетна форма), като монотерапия или комбинирана терапия.

 

Според механизма на действие тези лекарства се делят на:

 • Лекарства, стимулиращи инсулиновата секреция (инсулинови секретагози):

Ø  Сулфанилурейни препарати (СУП) – с краткотрайно и с продължително действие

Ø  Несулфанилурейни (меглитиниди)

 • Лекарства,  повлияващи усвояването на глюкозата (инсулинови сенсибилизатори):

Ø  Бигваниди

Ø  Глитазони

 • Лекарства, инхибиращи хидролизата на сложните въглехидрати (алфа-глюкозидазни инхибитори)
 • Инкреатин-базирана терапия:

Ø  GLP-1 аналози

Ø  Глиптини (DPP-4 инхибитори)

 

При започване на перорална терапия под внимание се взимат следните показатели:

 • кръвна захар на гладно и след нахранване
 • индекс на телесната маса (ИТМ)
 • данни за хронични усложнения.

 

При пациенти с ИТМ над 25 кг/м²  се препоръчва терапията да започне с лекарства от групата на бигванидите. При пациенти с ИТМ под 25 кг/м² трябва да се прецени възможността за прилагане на двойна терапия. Обикновено се прилага бигванид и медикамент от друга група перорални средства. На пазара вече се прилагат лекарства, които са готови комбинации от две групи активни вещества. Те са балансирани добре и съдържат оптимално ниво на активните съставки, необходимо за контролиране на глюкозата в кръвта. Задоволителен контрол на кръвната захар се постига при прилагане на тези препарати в максимални дози, при пациенти лекувани вече с комбинация от отделни таблетки. Много медикаменти, комбинация от две активни съставки, целят действието поотделно на всяко лекарство да се потенциира с действието на другото. Добър пример е комбинацията от препарати съдържащи метформин като активна съставка (от групата на бигванидите) и DPP-4 инхибитори.  Бигванидът намалява образуването на глюкоза в черния дроб, а второто вещество стимулира клетките на панкреаса, отговорни за продукцията на инсулин.

Доказано е, че при пациенти, лекувани с медикаменти, съдържащи метформин, при които лечението е незадоволително, след добавяне на DPP-4 инхибитор или замяна с препарат, който е комбинация от двете активни съставки, води до значимо намаляване на кръвната глюкоза само след 6 месеца лечение.

При част от пациентите след около 5-7 години от началото на лечението гликемичният контрол се влошава и е задължително да се премине на комбинирана терапия. Ако и тя не помогне се започва инсулиново лечение.

 

Инсулиновото лечение също може да се провежда в комбинация с перорални препарати. Това обикновено се прилага, когато пациентите не се повлияват само от таблети или когато е налице силно затлъстяване.

Инсулиновите препарати могат да бъдат класифицирани в следните групи:

 • Бързодействащи – с продължителност на действието 4-6 часа.
 • Интермедиерни (среднодълго действащи) – с продължителност на действието 10-14 часа
 • Дългодействащи – до 24 часа и повече
 • Инсулинови микстури – готови смеси от бързодействащи и интермедиерни инсулини в различни съотношения.

 

 

Освен поддържането на оптимален кръвно-захарен баланс, правилното лечение на захарния диабет изисква профилактика, ранно откриване и лечение на най-честите усложнения. Ключов елемент  в цялостната терапия на захарната болест е обучението на диабетно болните:

 

 • Обучение за спазване на правилна диета, хранителен режим и двигателна активност

 

 

 

 • Обучение за самоконтрол в домашни условия - домашен самоконтрол на кръвната захар чрез използване на индивидуални глюкомери и изследване на урината за наличие на глюкоза и кетони чрез тест-ленти.

 

 • Обучение за правилно поставяне на инсулин и коригиране на дозата съобразно стойностите на кръвната захар
 • Обучение за грижа и поддържане на хигиена на стъпалата с цел профилактика на „диабетното стъпало“.
 • Обучение за разпознаване на острите и животозастрашаващи усложнения на диабета – хипогликемия, кетоацидоза и хиперосмоларна кома.

Консултирайте се с нашия специалист

д-р Галина Лазарова

Специалност
Ендокринолог
Медицинско заведение
ДКЦ VII, София, бул. „Княгиня Мария Луиза” 191


АКТИВНА КАМПАНИЯ


 

Тестове

Училище за пациенти

"Диабет - Заедно сме по-силни"

Медийни
партньори