За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Възпаление на уретрата

НЗОК клинични пътеки

В зависимост от конкретния причинител се назначават антибиотици, към които причинителят е чувствителен. В зависимост от етапа и тежестта на заболяването продължителността на терапията и дозата на лекарството е различна. Могат да бъдат назначени и медикаменти, които да подсилват имунната система, както и процедури  на промивки с антисептици и други лекарствени вещества.

 

Много важен профилактичен подход е създаването на добра сексуална и здравна култура във всеки един човек – ограничаване на половите контакти с различни партньори, използването на презерватив,  при наличие на инфекция - окончателното й излекуване. Недоизлекуването или изобщо незапочването на лечение може да доведе до хронифициране на процеса, а хроничните възпаление са много по-упорити за лечение и с по-продължително лечение.

Консултирайте се с нашия специалист

Проф. д-р Димитър Младенов, дмн

Специалност
Урология
Медицинско заведение
Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”
Медийни
партньори