За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Увеличена простата

НЗОК клинични пътеки

Консултирайте се с нашия специалист

Проф. д-р Димитър Младенов, дмн

Специалност
Урология
Медицинско заведение
Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”
Медийни
партньори