За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Увеличена простата

НЗОК клинични пътеки

Причините за уголемяването на простатата не са напълно изяснени. Много проучвания сочат, че доброкачествената простатна хиперплазия може да е резултат от промените на хормоналните нива в организма на мъжа, с напредване на възрастта. Според други теории, причината е в намаляване нивото на тестостерон в организма на мъжете, което оказва влияние на съотношението тестостерон-естроген в организма на мъжете. По-голямата концентрация на естроген (женски полови хормони) може да окаже влияние на простата.

Все пак, това са теории, които не са доказани със сигурност. На този етап, възрастта на мъжа е единствения фактор, с който се отъждествява заболяването.

 

 

Наследствеността също е от значение - ако един или повече членове от фамилията страдат, родственици от първи ред са изложени на по-голям риск да развият ДПХ.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Проф. д-р Димитър Младенов, дмн

Специалност
Урология
Медицинско заведение
Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”
Медийни
партньори