За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Бъбречна недостатъчност

НЗОК клинични пътеки

Симптоми при ОБН

 

 ОБН протича в четири стадия (фази), всеки от които се характеризира с различна симптоматика:    

 

 • Първи стадий – фаза на остро увреждане.

Поради многобройните причини, довели до ОБН, симптомите през този стадий са изключително разнообразни – наблюдават се различни по тежест шокови състояния, симптоми на интоксикация (отравяне), сърдечни прояви и др. Основен симптом е артериалната хипотония (ниско кръвно налягане).

 

 

 

 • Втори стадий.

През този етап най-характерно е намаленото отделяне на урина (намалена диуреза), като това състоянието се означава като олигурия (отделеното количество урина е под 400 ml/24 h). Състоянието може да се задълбочи до пълно неотделяне на урина. Изключването на различни причини за задържането на урина е една от първите диагностични стъпки при всеки болен с намалена диуреза (олигурия). За количествена оценка на отделеното количество урина се поставя уретрален катетър. Намаленото отделяне на урина създава условия за хиперхидратация с прояви на белодробен и мозъчен оток; натрупване на крайни продукти от обмяната на веществата; електролитен и алкално-киселинен дисбаланс. Преодоляването на този етап в болшинството от случаи става чрез прилагане на извънбъбречни методи за очистване на кръвта (хемодиализа), но е възможно и спонтанно въстановяване на диурезата, което е белег за преминаване в трети стадий. При някои случаи на ОБН (органична ОБН), отделеното количество урина може да е намалено, нормално или повишено.

 

 • Трети стадий – фаза на повишено отделяне на урина (полиурия).

Високата  диуреза (над 5 l/24 h) може да предизвика нови водно-електролитни нарушения, ако не се проведе своевременно адекватно лечение.

 

 • Четвърти (възстановителен) стадий - обикновено функционалната способност на бъбреците се възстановява до края на 12 месец от началото на заболяването.

 

 

Симптоми при ХБН

 

Симптоматиката при ХБН е многообразна и съответства на постепенното и трайно отпадане на основните бъбречни функции. Това неизбежно води до тежки нарушения в дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната, нервната и кръвотворната система.

 

 • Неспецифични оплаквания от общ характер 

Сред тези оплаквания могат да се отдиференцират като характерни лесната уморяемост и намалената трудоспособност, безапетитие, сухота в устата, главоболие, отслабване на тегло. По-късно може да се появят сърцебиене, сърбеж по кожата, мускулна слабост, тремор, по-рядко гърчове, като проява на мозъчен оток.

 

 • Симптоми от страна на отделителната система (бъбреците)

Такива симптоми са налице в най-ранните етапи на ХБН, когато преобладават все още симптомите на основното бъбречно заболяване, довело до развитието на ХБН. Това се отнася преди всичко за хроничния пиелонефрит, който е честа причина за развитието на ХБН. Проявите от страна на отделителната система при начална ХБН, развила се вследствие на хроничен пиелонефрит, включват полиурия (отделяне на повишено количество урина) и никтурия (често нощно уриниране). Тези симптоми отпадат със задълбочаване на ХБН поради намаляване количеството на отделяната урина.

 

 • Симптоми от страна на сърдечно-съдовата система

Основна проява е артериалната хипертония (високо кръвно налягане), която се регистрира при повече от 70% от болните, като при задълбочаване на ХБН липсата й е изключение. Освен хипертонията, при ХБН са налице множество други причини, които увреждат сърцето. Поради отпадане на очистителната функция на бъбреците, в кръвта се натрупват отпадни продукти от метаболизма на човек (креатинин, урея, пикочна киселина). Уремичният перикардит (засягане на сърдечната торбичка от повишеното ниво на урея в кръвта) се счита за специфично усложнение на терминалната ХБН, но той може да се появи и по-рано. Оплакванията при това усложнение на ХБН са от постоянни тъпи болки зад гръдната кост, придружени от задух.

 

 • Симптоми от страна на храносмилателната система.

Специфична проява на ХБН е наличието на уринозен дъх („дъх на урина“). Повишеното ниво на отпадни продукти от метаболизма е причина за прояви от страна на стомашно-чревния тракт (гастрит, ентероколит) – гадене, повръщане, диария и др.

 

 • Симптоми от страна на нервната система 

Наблюдават се намалената сетивност, повишени сухожилни рефлекси, мускулна слабост, тремор, а при задълбочаване на бъбречната недостатъчност може да се наблюдават гърчове и кома.

 

 • Симптоми от страна на кръвотворната система 

Болните от ХБН често развиват анемия (намалено количество на червени кръвни клетки и/или хемоглобин). Това се дължи на няколко причини: кръвозагуба, дефицит на желязо, липса на еритропоетин (фактор, произвеждан от бъбреците с важно значение за производството на червени кръвни клетки от костния мозък) и др. В стадия на терминална бъбречна недостатъчност чести са проявите на кървене – кървене от носа, точковидни кръвоизливи по кожата и др.

 

 • Нарушенията в електролитния баланс са най-показателни по отношение на калциево-фосфорната обмяна. Намалената резорбция на калций в червата и нарушеният синтез на витамин Д (синтезът на витамин Д включва участие на кожа, черен дроб и бъбреци) са фактори, отключващи развитието на остеопороза.   

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Недялка Добрева

Специалност
Нефрология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори