За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Възпаление на бъбреците

НЗОК клинични пътеки

Диагнозата пиелонефрит се поставя въз основа на оплакванията на пациента, съпоставени с резултати от изследванията.

 

  • Изследване на урина - установява се наличие на бели кръвни клетки, бактерии, белтък. Може да е увеличено количеството на някои електролити в урината, да се установят следи от кръв и др. По правило, нарушена е способността на бъбреците да концентрират урина – пациентите отделят разредена, светла урина, с ниско специфично тегло (показател за способността на бъбреците да концентрират урината). 

 

 

 

  • Микробиологичното изследване на урината (урокултура) - установява точният причинител на бъбречната инфекция, а провеждането и на антибиограмата определя кой антибиотик е най-подходящ за лечение. 

 

  • Изследване на кръв - може да се установи анемия (намален брой червени кръвни клетки и/или хемоглобин), ускорена утайка (СУЕ) и др. При еволюция на хроничния пиелонефрит към хронична бъбречна недостатъчност се увеличава и нивото на креатинин, урея и пикочна киселина в кръвта, които са отпадни продукти от метаболизма.   

 

  • Провеждането на допълнителни изследвания като ехография (ултразвук), рентгенови изследвания, радиоизотопни изследвания също е от полза за доизясняване на конкретната причина и особености в устройството на бъбрека (напр. бъбречни аномалии, бъбречни камъни и др.) 

 

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Недялка Добрева

Специалност
Нефрология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори