За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Камъни в бъбреците

НЗОК клинични пътеки

Като рискови фактори за развитие на заболяването могат да се посочат:

 

  • отделяне на малко количество концентрирана урина (сух климат, недостатъчен прием на течности и др.)

 

 

  • нарушено оттичане на урина, поради вродени аномалии на пикочните пътища:

- обратно връщане (рефлукс) на урина от пикочния мехур към пикочопроводите

- увеличени размери на простатата и др.

 

  • повишено отделяне в урината на вещества, участващи в образуването на камъни (калций, пикочна киселина и др.). Първопричината за повишената концентрация в урината на тези вещества може да са някои заболявания – подагра, повишена функция на околощитовидните (паращитовидните) жлези и др.
  • рН - пикочната киселина (уратни камъни) например се утаява при кисело рН на урината;
  • инфекции на пикочните пътища и др.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Недялка Добрева

Специалност
Нефрология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори