За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Камъни в бъбреците

НЗОК клинични пътеки

При изявена симптоматика при бъбречна криза, поставянето на диагнозата не е трудно и в повечето случаи се основава само на типичните оплаквания. При безсимптомно протичане на заболяването, диагнозата бъбречно-каменна болест се поставя на базата на някои образно-диагностични изследвания:

 

  • Обзорна рентгенова снимка на бъбреци, уретери, пикочен мехур - дава обща представа за състоянието на пикочо-отделителната система. На нея могат да се изобразят някои от камъните - т.нар. рентгено-позитивни конкременти (калциеви, магнезиево-фосфатни и др). Конкрементите, изградени от пикочна киселина (уратни) са рентген-негативни и не се изобразяват на обикновена рентгенова снимка.

 

обзорна рентгенография - наличие на камък в десен бъбрек

 


  • Ехография на бъбреци. Това изследване е основен метод за откриване на нефролитиаза, както и за други изменения в структурата на бъбреците. При ехографско изследване на пикочния мехур и за изобразяване на намиращ се в него конкремент (камък), важно условие е пикочният мехур да е пълен.

 

  • Венозната и ретроградна урография. Представляват рентгенови изследвания на бъбрека с контраст, въведен в кръвта (венозна урография), или през уретрата (ретроградна урография). Венозната урография дава най-пълна представа за разположението на камъните в пикочните пътища. Това изследване винаги трябва да се интерпретира с обзорната (обичайна) рентгенова снимка на бъбреците. Венозната урография се извършва най-рано една седмица след тежка колика, за да може засегнатият бъбрек да отдели контрастната материя.

 

  • Препоръчително е да се изследва химичния състав на всеки камък, изхвърлен при уриниране, с цел установяване на вида му и установяване на евентуалните причини за неговото образуване.

 

  • Лабораторни изследвания на кръв и урина. Тези изследвания може да подпомогнат изясняване на конкретната причина, довела до формирането на бъбречни конкременти. Провеждат се и за установяване на усложнения (бъбречна недостатъчност, пиелонефрит) вследствие на бъбречно-каменната болест.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Недялка Добрева

Специалност
Нефрология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори