За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Туберкулоза

Като рискови фактори за развитие на туберкулоза могат да се посочат:

  • непроведена ваксинация или реваксинация за туберкулоза;
  • контактуване с болни хора – осъществяване на непосредствен контакт със заразени или болни хора;
  • ниска хигиена на хранене - консумация на нетермично обработени заразени продукти.

 

Допълнителни рискови фактори, които отключват появата на заболяването:

  • вредните леементи на околната среда;
  • стрес;
  • употребата на алкохол и цигари;
  • наличие на съпътстващи заболявания, които се лекуват с кортикостероидна терапия;
  • онкологично болни хора;

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори