За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Туберкулоза

Лечението на туберкулозата се извършва задължително в болнично заведение и под контрола и надзора на медицински специалисти.

 

Лечението на белодробната туберкулоза се провежда чрез прилагането на антибиотични препарати, наречени туберкулостатици. Този вид лечение продължава от 6 месеца до година и повече.

 

Съществува и оперативен начин на лечение на туберкулозата, в случаите когато медикаментозното лечение не даде резултат. Този метод обаче се прилага само в краен случай.

 

Важно е да се отбележи, че прилагането на адекватно лечение на туберкулозната инфекция е жизнено важно от гледна точка на преживяемостта на пациента, именно защото нелекуваната туберкулоза води до летален изход. Особено важно също така е и диагнозата да бъде поставена в ранен стадий на болестта. Прогнозата при ранно лечение е добра. При закъсняло лечение, при наличие на каверни тя се влошава. При настъпили усложнения /абсцес, пневмоторакс, фистулизация, емпием и други/ тя е неблагоприятна.

 

 

Профилактиката на туберкулозата се извършва с ваксината БЦЖ, важно за която е да се знае, че България произвежда собствена БЦЖ ваксина.

 

От гледна точка на профилактирането на заболяването е важно да се избягва непосредствения контакт с болни хора.

 

Периоди на ваксинация:

  • първичната имунизация извършва на 48-ия час след раждането;
  • реимунизацията на детето се извършва на 7-я месец;
  • при отрицателна проба Манту, направена на 7, 11 и 17-годишна вазраст и липса на противопоказания

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори