За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)

НЗОК клинични пътеки

Рисковите фактори за развитие на хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ са:

 • вътрешни:

- генетична предразположеност - дефицит на алфа1-антитрипсин - това е ензим, които възпрепятства активирането на ензима еластаза, разграждащ еластичните влакна на съединителната тъкан. В резултат на това може да се развие емфизем.

- бронхилна хиперреактивност - склонност на белия дроб към развитие на алергични реакции (напр. астма) - при този вид реакции се увеличава слузната секреция в бронхите, задебеляване на нормалната брониална мускулатура и др., което може да доведе до хронично ограничение на въздушния поток.

 

 • външни:
  • Тютюнопушене - цигареният дим е единственият агент с доказана причинно-следствена връзка в развитието на ХОББ и представлява най-важният рисков фактор. Пушачите са с по-голяма заболеваемост и смъртност от ХБ и БЕ, в сравнение с непушачите. Тютюнопушенето е отговорно за 80-90% от риска за развитие на ХОББ.;
  • Професионални прахове (органични и неорганични) и химикали (сероводород, амоняк) – житен прах, въглищен прах;
  • предразпологащи също така са и професиите в следните сфери -  каменоломни, работата в тунели, строителство, тухларни, златни мини, желязодобив, стоманодобив, текстилна промишленост, кожарска промишленост, хранителна промишленост, транспорт.;
  • замърсяване на атмосферата - азотен окис, въглероден окис, въздушен прах с диаметар < 10 µm;
  • пушек от биогорива за готвене и отопление (въглища, дърва, тор, сено и суха трева);
  • белодробни инфекции в детството и особено рецидивиращи такива, прекаран бронхит до 2-годишна възраст, са значим рисков фатор за развитие на ХОББ в по-късна възраст;
  • история за преболедуване от туберкулоза, астма с продължително действие;
  • лош социално-икономически статус, лошо хранене (нисък прием на антиоксиданти в храната) и ниска култура.

 

Както обяснихме по-горе ХОББ се характеризира с наличието на хроничен възпалителен процес в дихателните пътища и белодробната тъкан. Важно е да се отбележи също така, че около 3 милиарда души в света са подложени на въздействието на пушек от изгарянето на биогорива, докато само 1.01 милиард души в света са пушачи (по данни на БДББ – към 2009 г.).

Тези данни предполагат, че пушекът от биогоривата е най-големият рисков фактор за ХОББ в света.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори