За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)

НЗОК клинични пътеки
  • Хроничният бронхит се дефинира като хронична продуктивна (с отделяне на храчки) кашлица, с продължителност най-малко три месеца в две последователни години, при изключване на друга белодробна или сърдечна причина за хронична кашлица. Хроничният бронхит представлява хронично възпаление на бронхиалната стена, тлеещо заболяване, което протича на тласъци, с пристъпи на изостряне и ремисия (стихване на симптомите). Негова причина обикновено е:
    • хронично излагане на вредни агенти - тютюнопушене, работа в помещения със замърсен въздух и др.;
    • чести остри бронхити, които не са лекувани адекватно - недоизлекувани и преминали в хронично възпаление.

 

 

 

 

  • Белодробният емфизем представлява хронично заболявание, при което се наблюдава необратимо разширение на въздушните пространства в белия дроб, при което се увреждат алвеолите (малки въздушни мехурчета в белите дробове). Междуалвеолните стени се разрушават, а общият обем на белите дробове се увеличава. Това затруднява издишването и нарушава нормалната обмяна на кислород и въглероден диоксид.

 

С развитието си, тези два процеса могат да доведат до ограничение на въздушния поток в дихателните пътища – Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

В зависимост от патологичния процес, довел до хронично ограничение на въздушния поток, то ХОББ има две форми:

  • Бронхитна;
  • Емфизематозна.

 

Често обаче в развитието на ХОББ взимат участие и двата процеса, застъпени в различна степен при различните пациенти.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори