За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)

НЗОК клинични пътеки

Поставянето на диагнозата се базира на:

 • разпит на пациента за неговите симптоми и оплаквания;
 • преглед - установяване на данни за бронхиална обструкция (запушване);
 • спирометрия (апаратно изследване на дишането, при което се изследват дихателни обеми, остатъчен въздух в белия дроб и др.)

 


   

спирометрия

 


 •  Тест-въпросник за оценка на Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)

 

Тестът за оценка на Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е въпросник за хора, страдащи от ХОББ. Разработен е с цел да оцени влиянието на болестта върху качеството на живот на пациентите и проследяването му във времето. Попълването на теста става лесно и служи като инструмент на лекуващия лекар за справяне със заболяването на своите пациенти. Тестът за оценка на Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е съставен от осем въпроса. Отговорите са под формата на точки в скала от 0 до 5, в зависимост от  тежестта на симптомите, като 0 са най-леки. Сборът от точките посочени за всеки въпрос дава окончателната оценка за нивото на вашето заболяване.

 

 

 

Лабораторните изследвания включват:

 • кръвно-газов анализ - определя се насищането на кръвта с кислород и количеството на въглеродния диоксид (двуокис), количеството на хемоглобин, червени и бели кръвни клетки, тромбоцити и др.

 

Диференцилна диагноза:

 

 • Белодробни тумори - постоянни симптоми, промяна в характеристиката на кашлицата. Храчките могат да бъдат с примеси от кръв.
 • Бронхиектазии (разширение на бронхите) – търсят се чести инфекции в миналото, обилно пристъпно отделяне на храчки и гнойни намтерии от белите дробове, доказва се с КАТ (компютърна аксиална томография - скенер).
 • Заболявания на ларинкс (гръклян), трахея, бронхи, протичащи с възпаление и/или водещи до затруднено дишане.
 • Задухът от белодробен произход трябва да се разграничи от задух от друг произход - сърдечен (сърдечна недостатчност), невро-мускулно заболяване, ацидоза- повишаване на киселинността на кръвта.
 

Поставянето на диагнозата се базира на:

 • разпит на пациента за неговите симптоми и оплаквания;
 • преглед - установяване на данни за бронхиална обструкция (запушване);
 • спирометрия (апаратно изследване на дишането, при което се изследват дихателни обеми, остатъчен въздух в белия дроб и др.)

 

  спирометрия

 

 

 

 

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори