За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)

НЗОК клинични пътеки

Най-важното нещо, което всеки може да направи е да преустанови тютюнопушенето!

 

  • Бронходилататори:

- Бета-агонисти - медикаменти, действието на които се изразява в разширяване и отпускане на бронхите. Подобни медикаменти имат бързо, но краткотрайно действие;

- Антихолинергични средства – бронходилататори с по-продължително действие;

- Метилксантини – най-продължително действащите бронходилататори.

 

  • Кортикостероиди - използват се при средно тежки и тежки форми на болестта, когато пациентът не се е повлиял от другите медикаменти и при добър отговор на болестта към тях.

 

  • Антибактериални средства - при наличие на инфекция.

 

  • Муколитици - средства, разграждащи или втечняващи секретите в белия дроб, като по този начин се улеснява изхвърлянето им от организма на човек.

 

  • Кислородотерапия - при напреднало заболяване и затруднено самостоятелно дишане се подава кислород през назален катетър, маска и др.

 

  • Дихателна рехабилитация - тя цели намаляване на запушването, предпазване (забавяне) от развитието на усложнения и лечението им, облекчаване на симптоматиката и подобряване качеството на живот.

 

  • Диета – провеждане на адекватно хранене и поддържане на поддържане на нормално тегло, защото болните от ХОББ са предразположени както към драстична загуба на тегло, така и към наднормено тегло.

 

  • Евентуално приложение на ваксина - към стрептококови инфекции, грип и др.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София






Медийни
партньори