За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Бронхиална астма

НЗОК клинични пътеки
  • Диагностицирането на бронхиалната астма по време на пристъп се основава на данни за започнал задух, главно при издишване, данни от прегледа - преслушване (аускултация), данни за свръхраздут бял дроб, бронхоспазъм.

 

  • Диагностицирането на бронхиалната астма извън пристъп се основава на:

- налични данни за поява на пристъпен задух, особено в нощните часове;

- аускултаторна находка на бронхоспазъм (която обаче може и да отсъства в момента);

- клинично проследяване при периодични консултации с лекар - дневник на оплакванията, воден от болния; ежедневно проследяване на ВЕД (върхов експираторан дебит);

- рентгенография на бял дроб и сърце.

 

 

Като метод за диагностициране на бронхиалната астма функционалното изследване на дишането (спирометрия) разкрива различно изразен дихателен обструктивен (свързан с бронхоспазъм) синдром.

При наличие на обструкция (спазъм) се провежда бронходилататорен тест - изследване на дишането по специален начин, преди и след приемането на лекарствен препарат, който разширява дихателните пътища.

 

 

Важно е да се спомене, че в диагностиката на алергично обусловената астма и начините за справянето с нея, важно място заемат тестовете за откриване на чувствителност към определени алергени – кожни проби, провокационни и елиминационни проби и т.н.

В някои случаи се извършва изследване на кръвта за увеличено наличие на клетки и протеини, които водят до поява на алергични реакции.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори