За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Бронхиална астма

НЗОК клинични пътеки

Дихателната система на човека е изградена от носна кухина, гърло (фаринкс), гръклян (ларинкс), трахея и бронхи, които навлизат и се разклоняват в белия дроб, като се делят на по-малки клонове и накрая завършват с алвеоли - торбовидни тънки разширения, покрити с капиляри. Белият дроб се намира в гръдната кухина, като той се състои от две части – десен и ляв бял дроб. Изключително важно е да се отбележи, че именно белият дроб е органът, в които се осъществява контакта между въздуха и кръвта.

Чрез кръвта кислородът се пренася до тъканите и органите.

 

Астмата е заболяване, което се характеризира с:

- Клинично проявена обратима бронхиална обструкция (запушване), главно заради поява на бронхоспазъм;

- Съществуваща бронхиална хиперреактивност - склонност на белодробните пътища към остра възпалителна реакция в резултат на действието на различни дразнители;

- Хронично алергично възпаление на дихателните пътища.

 

 

Честота:

Бронхиалната астма засяга 10-15% от децата и 5-10% от възрастното население. В България боледуват около 700 000 души (9% от населението), като съотношението деца-възрастни е 2:1.

 

С всяка година броят на боледуващите се увеличава, поради редица фактори като:

  • начин на живот;
  • замърсени храни и въздух;
  • чести боледувания и т.н;

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори