За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хроничен бронхит

НЗОК клинични пътеки

Като рискови фактори за поява и развитие на заболяването могат да се посочат:

  • тютюнопушене;
  • работа в запрашени помещения;
  • чести остри бронхити, чести дихателни инфекции в детството;
  • наличие на алергия.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори