За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хроничен бронхит

НЗОК клинични пътеки
  • бронхиална хиперреактивност - склонност на белия дроб към развитие на алергични реакции (напр. астма) - при този вид реакции се увеличава слузната секреция в бронхите, наблюдава се и задебеляване на нормалната брониална мускулатура и др., което може да доведе до хронично ограничение на въздушния поток.

 

  • външни:

- тютюнопушене - цигареният дим е с доказана причинно-следствена връзка за развитие на заболяването и представлява важен рисков фактор. Пушачите са с по-голяма заболеваемост и смъртност от хроничен бронхит, белодробен емфизем и ХОББ (хронична обсруктивна белодробна болест), в сравнение с непушачите. Тютюнопушенето е отговорно за големия процент случаи на хроничен бронхит.;

 

 

 

 

- професионални прахове и химикали – професиите, които са най-обременени от гледна точка на този рисков фактор и при представителите на които се среща най-често това заболяване са металурзи, миньори, зърнопроизводителите идр.;

- замърсяване на атмосферата;

 

  • често боледуване от остър бронхит;

 

  • белодробни инфекции в детството и особено рецидивиращи, както и бронхит до 2- годишна възраст, са значим рисков фактор за развитие на ХОББ в по-късна възраст.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори