За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Остър бронхит

НЗОК клинични пътеки

За възникване на възпалителен процес значение имат:

  • силни колебания в температурата и влажността на въздуха;
  • рязка промяна в атмосферните условия;
  • неадекватно на времето облекло;
  • отслабена имунна защита на организма.

 

При наличие на определени рискови фактори, както и при отслабена имунна система на организма, попадналите или нормално обитаващи дихателната система микроорганизми намират благоприятни условия за размножаване.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц. д-р Коста Василев Костов, д.м.

Специалност
Пулмология
Медицинско заведение
Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София


Медийни
партньори