За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Камъни в жлъчния мехур

НЗОК клинични пътеки

Поставянето на диагнозата се извършва с помощта на лабораторни и инструментални методи:

 

Камъни в жлъчния мехур се доказват чрез:

  • Абдоминална ехография - ехографско изследване на коремната кухина и в  частност областта на мехура. Чрез това изследване се откриват образувания над 3-4 мм, като също така се установява функционирането на жлъчния мехур. Виждат се разширения на жлъчния канал.

 

 

 

 

  • Компютърна томография – томографията е диагностичен метод с рентгенови лъчи, при който се наблюдава обект, заснет от различни ъгли. С помощта на компютърна обработка се получава тримерно изображение на изследвания обект. При това заболяване се използва по-рядко, основно при усложнения, образуване на калцифокати в камъните и др.

 

 

 

 

  • Ендоксопска ретроградна хоангиопанкреатография (ЕРХП) – При този диагностичен метод се прониква в общия канал на задстомашната жлеза и жлъчката, като се вкарва контрастно вещество и след това с помощта на рентгеново изследване се изобразяват каналчетата на жлъчката и задстомашната жлеза. В случая се изследва дали процесът е засегнал задстомашната жлеза. Особено полезна е при случаи, когато камъните са запушили изходния канал на задстомашната жлеза

 

 

  • Обзорна рентгенография на коремната кухина за откриване на усложнения

 

 

 

 

Лабораторните показатели също се изменят при това заболяване:

  • При неусложнена жлъчно-каменна болест, освен отклонение в нивата на холестерол и като цяло на серумните липиди, няма други отколонения.
  • При усложнение се наблюдават:

- повишени левкоцити;

- нарастване на амилазата (основен ензим, показващ увреждане на задстомашната жлеза);

- при чернодробно увреждане нарастват някои чернодробни показатели - ГГТ, АФ, АсАт, АлАТ и други.

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Радин Цонев

Специалност
Гастроентерология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
 

Медийни
партньори