За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Хемороиди

НЗОК клинични пътеки

 

 

Съществуват няколко теории, които обясяват появата на хемороидите:

  • разширение на вътрешното хемороидално сплетение (плексус);
  • разширение на артерио-венозните съединения в областта на аналния канал;
  • разрушаване на опорната съединително-тъканна система;
  • нарушаване на обратния венозен кръвоток при увеличаване на вътрекоремното налягане;
  • съдов застой поради дефект във венозното оттичане, който може да е причинен от недостатъчно отпускане на вътрешния анален сфинктер при дефекация.

 

 

От наличието на толкова теории става ясно, че нито една от тях не обяснява напълно появата на хемороидите. А също така може няколко от изброените механизми да действат едновременно за възникване на заболяването.

 

 

 

пролапс на мукозата (вляво)

пролапс на ректума (вдясно)

Консултирайте се с нашия специалист

zdravenchas.org

Специалност
Медицинско заведение

Медийни
партньори