За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Сърдечна недостатъчност

НЗОК клинични пътеки

Сърдечната недостатъчност е състояние, което може да бъде причинето от разнообразни нарушения, засягащи слоевете на сърцето - ендокард, миокард, перикард или големите съдове.

 

  • Причини за хронична лявострана сърдечна недостатъчност:

При около 80-90% от случаите хроничната сърдечна недостатъчност се дължи на лявокамерно увреждане (увреждане на камерата, изтласкваща кръв към големия кръг на кръвообращение, т.е. към всички тъкани и органи). Най-честата причина за сърдечна недостатъчност е Исхемична болест на сърцето. При почти всички болни със сърдечна  недостатъчност, освен исхемична болест, се наблюдава още и артериална хипертония (повишено кръвно налягане).

 

 

 

Като други причини (те се срещат по-рядко) могат да се посочат:

- клапни сърдечни заболявания;

- възпаление на миокарда (сърдечния мускул);

- вродени сърдечни пороци;

- кардиомиопатии – заболявания на миокарда (сърдечния мускул), които са придружени от нарушаване на сърдечната функция.

 

  • Причини за остра лявостранна сърдечна недостатъчност:

 

 

 

Острата сърдечна недостатъчност се изразява обикновено в остър белодробен оток, причинен от сърдечна дисфункция. Тя настъпва основно при:

- остър миокарден инфаркт;

- тежка хипертонична криза;

- остра дисфункция на аортна или митрална клапа, с връщане на кръв към сърцето;

- тежък недостиг на кислород за сърдечния мускул;

- остро възпаление на сърдечната обвивка – перикардит;

- високочестотни аритмии;

- тежко увреждане на митралната клапа и невъзможност за правилно отваряне;

- запушване на клапа с тромб и др.

 

 

 

  • Хронична дясностранна сърдечна недостатъчност се развива при нарушение в малкия кръг на кръвообращение (от сърцето през белия дроб и обратно). Този тип сърдечна недостатъчност се наблюдава при:

- хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);

- хронично белодробно сърце;

- белодробен тромбоемболизъм (повтарящ се);

- повишено налягане в белодробните съдове (белодробна хипертония);

- увреждане на трикуспидалната клапа (свъзваща лявото предсърдие с лявата камера);

- увреждане на белодробната артерия.

 

  • Остра десностранна сърдечна недостатъчност:

- при масивни емболи в белия дроб;

- инфаркт на миокарда;

- възпаление на сърдечния мускул с предимно десностранно ангажиране;

- възпаление на вътрешния слой на сърцето (ендокард) със засягане на клапите.

 

Тотална хронична сърдечна недостатъчност се наблюдава обикновено след лявостранна хронична сърдечна недостатъчност, която в хода на прогресирането си води до засягане на десните сърдечни отдели.

В други случаи тоталната хронична сърдечна недостатъчност се формира след болестни процеси, засягащи и двете сърдечни половини (възпаление, засягащо цялото сърце, кардиомиопатии и др.).

Консултирайте се с нашия специалист

Доц.д-р Иво Петров

Специалност
Инвазивна кардиология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори