За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Инфаркт на миокарда

НЗОК клинични пътеки

От миокарден инфаркт са заплашени в по-голям процент мъжете под 50 години, а след тази възраст (менопаузалната възраст), рискът при двата пола се изравнява. Това се обяснява с ролята на естрогените като предпазващи от образуването на атеросклеротични плаки и повишаване на кръвното налягане.

 

Особено рискови за остър миокарден инфаркт са стенокардно-болните. Като едно прогресиращо заболяване, при недобро лечение и профилактика на пристъпите, при голям процент от болните от стенокардия настъпва инфаркт на миокарда.

 

Сърдечните манипулации, основно въвеждането на сърдечни катетри, са рискови за лекарски-предизвикан инфаркт на миокарда.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Доц.д-р Иво Петров

Специалност
Инвазивна кардиология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори