За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Инфаркт на миокарда

НЗОК клинични пътеки

За поставяне на диагнозата остър миокарден инфаркт рядко може да има значение разказът на пациента и при възможност за това - може да се получи изключително важна информация (оплаквания, данни за съдечни или други заболявания, информация за минали инциденти и др.).

 

От медицинския преглед се установява дейността на сърцето:

  • Аускултация (преслушване на сърцето със стетоскоп) – при него се установява честотата, силата, ритъма на сърдечната дейност. Важен показател за сърдечното състояние са евентуално налични прибавени шумове, които са резултат от некроза и разрушаване на нормалната функция на сърдечните кухини.
  • Измерване на кръвното налягане – типичен за някои форми на инфаркт е сривът в кръвното налягане, което се установява при неговото измерване. 
  • ЕКГ- това е чувствителен и специфичен метод, който е от решаващо значение за диагнозата миокарден инфаркт. Както всички други изследвания, той дава различни изменения в отделните стадии на инфаркта. Чрез това изследване се вижда давността на процеса, степента на засягане и функцията на сърдечния мускул.

 

 

  • Лабораторни изследвания – те са незаменими за поставяне на диагнозата. При съмнение за инфаркт е необходимо веднага да се назначат кръвни изследвания. Показателите за тъканна некроза се изменят интензивно - за часове и дни. Съществуват ензимии маркери, според които може да се установи моментът на начало и тежестта на миокардния инфаркт.

Най-важните показатели са:

- Креатинфосфокиназа(КФК) (CPK);

- Лактатдехидрогенатаза (LDH);

- Тропонин;

- Миоглобулин и др.

 

Консултирайте се с нашия специалист

Доц.д-р Иво Петров

Специалност
Инвазивна кардиология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори