За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Инфаркт на миокарда

НЗОК клинични пътеки

Лечението на миокардния инфаркт трябва да започне в момента на неговото предположение. Това е едно от заболяванията, чийто изход в голяма степен е зависим от момента на диагностицирането и бързината на оказването на медицинската помощ. Безсимптомните или атипично протичащи инфаркти са много опасни, поради невъзможността за адекватна бърза реакция.

 

Лечението се разделя най-общо на доболнично и болнично. Активното лечебно поведение започва още на мястото на настъпването на инфаркта на миокарда. След пристигане на екип и по време на транспортирането на пациента с линейка се следват следните процедури:

  • болните се местят от медициския екип и се поставят в линейка напълно неподвижни;
  • обезболяване на пациента и даване на успокоителни против напрежението му;
  • поставяне под езика на таблетки или впръскване на медикамент за разширение на съдовете, в това число и увредения в случая.

 

 

В интензивния кардиологичен сектор, лечението продължава с по-сериозни процедури.

  • подава се кислород, за да се намали кислородния глад на сърцето и тъканите вследствие на нарушения кръвоток;
  • разграждане на тромба - най-голям ефект се наблюдава при приложение на тромболитици в първите 3 часа на инфаркта. Механизмът на действие на тези препарати е обратен на процеса на кръвосъсирването и протича непрекъснато в организма. Тук обаче процесът се подсилва външно и се блокира тромбообразуването.

 

Друга стъпка са инвазивните манипулации на сърцето. Те също имат ефект само в първите часове след началото на инфаркта. Чрез внасяне на катетър до увредения съд по артериален път и последващо разширяване и поставяне на стент може да се възстанови кръвотока в съда и да се избегнат тежките усложнения.

 

 

Острият миокарден инфаркт, въпреки съвременните методи за адекватно лечение, продължава да бъде сериозно застрашаващо заболяване. Около 25% от смъртните случаи са в първите минути от началото на инфаркта, 50% - в първите 24 часа. Преживелите миокарден инфаркт почти винаги развиват усложнения поради частичното увреждане на сърдечния мускул. Лечението им се съобразява с тези усложнения и обикновено протича цял живот.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц.д-р Иво Петров

Специалност
Инвазивна кардиология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори