За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Стенокардия

НЗОК клинични пътеки

Диагнозата стабилна стенокардия се поставя на база:

 

  • оплаквания от страна на пациента и история на заболяването (рискови фактори, роднини с подобно заболяване и др).
  • клинично изследване на пациента - то обаче не дава специфична за стенокардията информация, свен данни за ритъмни нарушения, учестен пулс при пристъп и данни за наличие на някой от рисковите факори.
  • неинвазивни изследвания:

- нормална електрокардиография (ЕКГ) - тя показва недобър кръвоток на сърдечния мускул, но само по време на пристъп и скоро след това.

- работна ЕКГ проба - основен метод за доказване на стенокардия. За целта се използва велоаргометър или движеща се пътека. Пациентът провежда изследването, като постепенно се увеличава натоварването, на което е подложен. Чрез този метод се измерва  адекватността на кръвотока в сърдечния мускул. Работната проба е положителна (патологична) при физическо обременяване от 25 до 75 W и на ЕКг (електрокардиограмата) се регистрират типичните за стенокардията изменения във вълните.

 

 

 

- ехокардиография (ЕхоК) - в повечето случаи не спомага особено за диагнозата, освен при лица с клапни пороци, кардиомиопатия и др.

- Холтер-ЕКГ – този диагностичен метод представлява запис на сърдечната дейност в продължение на 24 часа.

- сцинтиграфия-Радиоизотопни методи на изледване - чрез внасяне  на  радиоактивно вещество в организма и наблюдение на неговото отлагане в нормалния и слабо-кръвоснабдения миокард.

- рентгенография на гръден кош – този метод се прилага по-скоро за изключване на заболявания в областта, които могат да протекат със сходни оплаквания.

 

 

  • инвазивни методи:

-селективна артериография на коронарни съдове - наблюдаване под рентгенов контрол на съдовете на сърцето, при внасяне на контрастно вещество в тях. Информативната стойност на този метод е огромна, защото при наличие на стестение на съдовете, то се вижда ясно с това изследване.

 

 

Нестабилна стенокардия

Диагнозата се поставя основно на база описаната от пациента симптоматика -задълбочаващи се пристъпи със специфично протичане.

Останалите методи на изследване съвпадат с тези при стабилната стенокардия. При някои по-тежки случаи може в лабораторните изследвания да се открият данни за некроза на сърдечния мускул - поява на типичните маркери, които особено силно се позитивират при инфаркт на миокарда. Те са категоричен показател за заболяването.

Консултирайте се с нашия специалист

Доц.д-р Иво Петров

Специалност
Инвазивна кардиология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори