За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Депресия

НЗОК клинични пътеки

Подобно на повечето други психични разстройства причините за депресията се коренят във вродена предразположеност, особености на личността, както и в негативни преживявания.

 

Вродената предразположеност основно се отнася до комбинация от варианти на гени, кодиращи информация за определени мозъчни структури и функции, която прави носителя им предразположен да заболее.

 

Личността е съвкупността от нашите индивидуални отличителни особености и характерни начини на реагиране, тя обхваща темперамента, характера и навиците. Някои индивиди имат такива трайни особености на реагирането, които ги правят по-предразположени към депресивно заболяване – например личности с изначално занижена самооценка, песимистична нагласа, склонност към зависимост от важни фигури. 

 

Преживявания обуславящи заболяването може да се случат както в ранните етапи на живота, така и малко преди началото на депресивния епизод. Основно такова житейско събитие е загубата – особено на важен човек (било поради раздяла, било поради смърт), но може да бъде и загуба на позиция в обществото или работата. Високите нива на стрес са също важен причинен фактор.

 

 

Класическо е схващането, че депресията се дължи на понижено количество в мозъчните синапси на веществата посредници – серотонин, норадреналин и допамин. Днес се счита, че е налице по-скоро дисбаланс в системите на тези посредници, отколкото само дефицит.

 

При рекурентното депресивно разстройство и при биполярното афективно разстройство не се откриват груби структурни мозъчни аномалии. Налице са промени на много фино, микроструктурно ниво. Пример за това е понижената невропластичност (способността на мозъка да реагира с микроструктурни промени на събитията) – при депресия е намалена способността на невроните да образуват нови разклонения и връзки с други неврони, както и образуването на нови нервни клетки в една от малкото мозъчни области, в която това е възможно – в хипокампа.

 

Нарушенията на съня, както и фактът, че епизодите на заболяването се проявяват най-често през пролетта и есента, говорят, че заболялия има нарушения на нормалните биологични ритми. В северни страни с кратък ден през зимата се среща и сезонно афективно разстройство, настъпващо през тези месеци.Медийни
партньори