За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Биполярно афективно разстройство

НЗОК клинични пътеки

Рисковите фактори са освен генетично предразположение и наличие на някои влияния от заобикалящата ни среда.

 

Към факторите на средата се отнасят телесните фактори /напр. недоносеност/, стресът, сезонните промени в климата.

 

Началото на БАР може да бъде свързано със стресово житейско събитие, но стресът сам по себе си не може да е причина за биполярното разстройство. Намаляването на стреса би било полезно на хората с БАР /както и на другите хора, които не страдат от заболяването/.  

 

Сезонните фактори могат да изиграят роля при отключването на заболяването както и за отключването на нов епизод на БАР. Най-рискова за това е пролетта когато бързото увеличаване на слънчевата светлина може да доведе до отключване на депресия или мания чрез въздействие върху хипофизата.

 

Вредни рискови навици
Някои медикаменти или наркотици могат да причинят манийни и хипоманийни симптоми. Злоупотребата с алкохол указва негативно влияние върху протичането и прогнозата на заболяването.

 Медийни
партньори