За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Биполярно афективно разстройство

НЗОК клинични пътеки

Сложната природа на БАР все още не напълно разкрита. Тя включва предразположеност към епизодични и често прогресивни нарушения в настроението и динамиката в компесаторните механизми в мозъка. Една нова хипотеза за възникването на БАР е свързана с пластичността на нервната система. В зрелия мозък пластичността се проявява чрез създаване на нови връзки между невроните, в резултат на стимули от околната среда. При депресия невропластичноста е нарушена. При пациентите с БАР активирането на мозъка при показване на емоционално наситена информация е различно от това при здрави лица, което най-вероятно се дължи на нарушени връзки между частите на нервната система, отговарящи за емоциите.  Друго, което трябва да се знае за БАР е, че болните дори когато са в ремисия могат да имат проблеми с паметта.

 

Точните причини не са напълно ясни.

 

Генетични фактори
Установено е, че генетичните фактори допринасят за развитие на заболяването около 60%.

 


Мозъчни невротрасмитери
Има теория за това, че БAР се дължи на нарушена регулация на невротрансмитерите /допамин, норадреналин, серотонин/ и рецепторите. Невротрансмитерите са химични вещества, които помагат за общуването между нервните клетки. При БАР това общуване е нарушено.

 

 Медийни
партньори