За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Сифилис

НЗОК клинични пътеки

За доказване на диагнозата сифилис се използват две групи методи:

 • Едните директно визуализират бактериите;
 • Проследяват имунната реакция на организма спрямо бактериите

 

За поставяне на диагнозата значение има също така свалената анамнеза от болния (особено важни са данните за сексуалния му живот) и наличните симптоми по тялото му.

 

Визуализиране на бактериите

 

За микробиологично изследване се използва материал, който е взет от кожна находка и може да бъде няколко вида:

 

 • Бактерията, причиняваща сифилис, се обагря слабо от обикновените бои, поради което стандартните микробиологични методи за наблюдение са неефективни. Въпреки това се използва оцветяване по Гимза, където бактериите изглеждат бледорозови. При багрене с Китайски туш бактериите се проявяват като светли елементи на тъмен фон.
 • Най-ефикасен метод за наблюдение е ултрамикроскопията, при която се доказва наличие на бактерии в тъмно поле, където те изглеждат светли.

 

 

 • Имунофлуоресценцията е метод за наблюдение на бактериите след тяхното оцветятване с флуоресциращо багрило

 

 

Имунна реакция на организма

Вторият метод за доказване е т.нар. „серологичен метод”, използващ промените в хуморалния имунитет на организма. При него се доказват антитела на организма срещу бактериите на сифилиса.

 • Доказване на антикардиолипинови антитела (реагини) - те говорят за нова активна инфекция
 • Използват се и по-специфични тестове - индиректен имунофлуоресцентен метод за абсорбция, хемаглутинационен тест и др.
 • Използва се и ELISA (ензимно-свързан имуносорбентен метод)

 

За външните и явни прояви на симптоми (проявите извън кожата и лигавиците) се използват всички други познати на медицината методи за диагностика:

 • Рентгенография;
 • Скенер;
 • Ехография;
 • Очни прегледи;
 • Неврологични изследвания и други;

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Росица Денчева

Специалност
Дерматология и венерология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори