За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Херпес

НЗОК клинични пътеки

За да с постави диагнозата обикновено в практиката се използват данните от оплакванията на пациента и находките от прегледа. Типичната локализация и специфичния ход на болестта лесно насочват лекарите към правилната диагноза.

При съмнение за друг вид заболяване - сифилис, остър дерматит, други венерически заболявания, се подхожда към вирусологично изследване. Това е ДНК анализ на материал от усредената зона, за доказване на вирусни частици.

 

При херпес зостер диагнозата се поставя на основа на находката при прегледа.

За потвърждение се използват:

  • имуноцитологично доказване - чрез моноклонални антитела (изследва се имунната реакция на организма);
  • посяване на материал и културелно изследване – миксроскопско изследване с посяване на взет от пациента материал;
  • тест на Цанк (оцветяване на взет материал от кожните увреждания) и биопсия на увредена зона

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Росица Денчева

Специалност
Дерматология и венерология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори