За диагностика и лечение задължително се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист

Псориазис

НЗОК клинични пътеки

Диагностицирането на заболяването в повечето случаи може да се направи само при преглед, рядко се назначават лабораторни изследвания, но все пак в някои от случаите се пристъпва към следните диагностични методи:

  • биопсия (хистологично изследване) – взима се материал от кожата с цел потвърждаване или отхвърляне на заболяването, особено в случаите на psoriasis pustulosa;
  • провеждане на тест с калиева основа – прави се с цел изключване на евентуална гъбична инфекция;
  • рентгенография на ставите;

Консултирайте се с нашия специалист

Д-р Росица Денчева

Специалност
Дерматология и венерология
Медицинско заведение
МБАЛ „Токуда Болница София”
Медийни
партньори